Bekend Maakt Bemind – Intercultureel Platform Hilversum

In Hilversum is sinds 2005 het interculturele platform Bekend Maakt Bemind (BMB) actief. Dit platform is een informele ontmoetingsplek voor personen en organistaties die het belangrijk vinden dat er goede contacten zijn tussen Hilversummers met diverse culturele en religieuze achtergronden. Samen willen we actief bijdragen aan een tolerant en hartelijk Hilversum.

BMB is een zelfstandige werkgroep.
Vragen over Bekend Maakt Bemind? bmb@hilversumverbonden.nl

BMB logo

Uitsluiten of insluiten? Politiek debat Bekend Maakt Bemind op woensdagavond 25 maart

Op woensdag 25 maart 2015 organiseren Bekend Maakt Bemind en het Armoedeplatform een politiek debat in wijkcentrum St. Joseph aan de Minckelersstraat 71 in Hilversum. Het debat begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er ruim de gelegenheid om na te praten. Iedereen is van harte welkom. Jan Willem Meinsma is gespreksleider.

Voor de pauze worden de politici bevraagd op een tweetal thema’s: armoedebeleid en de aanpak van laaggeletterdheid. Beide thema’s stonden vorig jaar centraal in het verkiezingsdebat. Dit jaar willen we graag horen wat er concreet is gebeurd en nog gaat gebeuren.

Na de pauze gaan we verder in een sfeer van dialoog. Bekend Maakt Bemind wil mensen met elkaar verbinden. Het zoeken naar wat ons verbindt is meer dan ook nodig. Makkelijk is dat niet altijd. Met de aanwezigen willen wij onderzoeken wat mogelijke maatschappelijke, culturele of persoonlijke blokkades zijn en hoe we die kunnen oplossen. Snelle antwoorden zijn er niet, in de dialoog willen we de diepte zoeken.

Vragen of info: bmb@hilversumverbonden.nl

_________________________________________________________

BMB flyer 20 dec

Vragen, opmerkingen, suggesties: BMB@hilversumverbonden.nl

 

———————————————————————————-

Uitnodiging

Verkiezingsdebat ‘Armoede & participatie’                                                                      <link naar stellingen en toelichtingen>

Op donderdag 13 maart 2014 organiseren Bekend Maakt Bemind en het Armoedeplatform een verkiezingsdebat in wijkcentrum St. Joseph aan de Minckelersstraat 71 in Hilversum. Het debat begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Na afloop is er ruim de gelegenheid om na te praten.

De centrale stelling in het debat is dat armoede de participatie belemmert. De centrale vraag is hoe we er in Hilversum voor gaan zorgen dat armoede effectief wordt aangepakt en iedereen kan meedoen in de samenleving.

Het kabinet wil dat iedere burger van Nederland actief deelneemt aan de samenleving. Maar is dat voor iedereen mogelijk? In hoeverre staat armoede participatie in de weg? In korte inleidingen zullen deskundigen verschillende aspecten van armoede belichten – zoals de soms kafkaëske bureaucratie, laaggeletterdheid en schulden – en benoemen welke gevolgen deze problemen hebben voor participatie aan de samenleving. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan burgerinitiatieven die gericht zijn op het terugdringen van armoede en het stimuleren van participatie.

Iedere inleiding wordt afgerond met een stelling of vraag. Alle partijen kunnen hierop hun antwoord geven, waarna enkele partijen hun standpunt kunnen toelichten. Daarna mag ook het publiek zich in het debat mengen en zijn stem uitbrengen.

Iedereen is van harte welkom. Graag tot ziens op 13 maart.

Bekend Maakt Bemind en het Armoedeplatform

Rob Beker * Ahmed Doufikar * Erik de Lange * Marian Schouten * Tukkie Tuk