Autismedag 2019

Een activiteit van

https://www.nagv.nl/autismedag2019

Op maandag 8 april 2019 vindt voor de negende keer de Autismemiddag regio Gooi & Vechtstreek in de Regenboogkerk in Hilversum plaats, georganiseerd door het NAGV.

Deze bijeenkomst is voor mensen met autisme, hun familieleden, naastbetrokkenen en andere belangstellenden. Daarnaast zijn ook professionals die werkzaam zijn bij een gemeente, in de zorg of in het onderwijs en te maken hebben met autisme van harte welkom.

Er is een gevarieerd programma samengesteld vanuit het thema: “Autisme breder bekijken”. Verschillende sprekers geven presentaties over hun ervaringen met autisme en relaties.
Zo vertelt een ervaringsdeskundige hoe het is om op te groeien in een familie met autisme. Karen den Dekker van “Kaatjes keuken” vertelt over eetgewoonten en het effect van voeding bij autisme. “Veroudering bij mensen met autisme: Versnelde achteruitgang?” is het onderwerp van de laatste lezing die Hilde Geurts verzorgt.

Als afsluiting van het programma is er een theaterstuk door theaterwerkplaats Kazou. Kazou is een Theaterwerkplaats voor jongeren met autisme en passie voor theater. De oorsprong van de Theaterwerkplaats ligt bij het Dr. Leo Kannerhuis en Kazou is nu een zelfstandige stichting. Me & my Pro is een voorstelling die bestaat uit negen delen, waarvan er deze middag drie gespeeld worden. Alle genres -muziek, dans, toneel en cabaret- zijn vertegenwoordigd.

Het programma biedt voldoende ruimte om te netwerken op de informatiemarkt. Er zijn twee momenten waarop bezoekers de informatiemarkt kunnen bezoeken. De indeling van de informatiemarkt is anders dan voorgaande jaren. De grote ruimte boven wordt in tweeën gesplitst om zo meer rust te creëren. Er zijn vier ruimtes voor de informatiemarkt, in elke ruimte is plaats voor 6 of 7 organisaties. Voor bezoekers die even rust zoeken is er een stilteruimte beschikbaar. In de kerkzaal is een boekenbeurs.

Programma: (*wijzigingen voorbehouden)

12.45 uur Informatiemarkt
13.30 uur Welkom en opening door dagvoorzitters
13.45 uur Presentatie: door ervaringsdeskundige: kind van ouders met autisme
14.15 uur Muzikaal intermezzo: pianospel door muzikant van het Papagenohuis
14.30 uur Presentatie: autisme en eetgewoonten door Karen den Dekker
15.00 uur Pauze en informatiemarkt
15.45 uur Presentatie: Veroudering bij mensen met autisme door Hilde Geurts
16.15 uur Theater
17.00 uur Einde

Klik hier om u aan te melden. Graag per persoon deze link invullen. Ook als u op de informatiemarkt staat.

Wij hopen u te mogen begroeten op deze middag.
De werkgroep ‘Regionale Autismemiddag Gooi & Vechtstreek maandag 8 april 2019’

Speak Your Mind

*