Armoede op de politieke agenda

CU-raadslid, en lid van het armoedeplatform Aldrik Dijkstra neemt afscheid van de politiek

De aanpak van armoede in Hilversum verdient serieuze aandacht van de politiek. Daar waren alle partijen het over eens tijdens het verkiezingsdebat over Armoede en Participatie, dat donderdag 13 maart jl. plaatsvond in wijkcentrum St. Joseph. De kandidaat-raadsleden noemden preventie, vroegtijdige signalering, huisbezoek en het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid als oplossingsrichtingen. 4.900 huishoudens leven onder de armoede grens, van de totaal 41.000 huish, betekent dat 36.100 boven deze armoedegrens leven.

De organisatoren van het debat – het Armoedeplatform en Bekend Maakt Bemind – zijn tevreden over de betrokkenheid die de politici toonden: ‘Wij zullen het thema de komende jaren op de agenda houden en de politici hierop regelmatig blijven aanspreken’.

 

Laaggeletterdheid

Grote ambities werden uitgesproken over de aanpak van laaggeletterdheid, een probleem dat speelt bij zo’n 10% van de volwassenen. Meerdere partijen gaven aan dit probleem ‘met wortel en tak’ te willen uitroeien. Tegelijk erkende men dat laaggeletterdheid lastig te herkennen is: veel mensen schamen zich erover. ‘t Taalprobleem begint vaak bij de intrede van de basisschool, dus begin vroeg met het oplossen van dit probleem. De aanpak is een kwestie van lange adem: op latere leeftijd leren lezen en schrijven is moeilijk. De bibliotheek, versterkt door de VoorleesExpress en Voorleesclub BMB, kan hierin een spilfunctie spelen, vandaar dat van verschillende kanten werd opgeroepen deze instelling overeind te houden.

 

Voedselbank

Het voorkómen van huisuitzetting bij huurschuld kan eveneens op veel steun rekenen. Ook hier erkent men het belang van snel reageren op huurachterstand en direct aanpakken van de achterliggende problemen. Discussie met de zaal was er over de eigen verantwoordelijkheid van huurders: ‘Wat moet je dan doen als je na het betalen van de vaste lasten niets overhoudt om van te eten?’ Dan kom je dus terecht bij de Voedselbank. Die zorgde voor de uitsmijter van de avond: ‘Wij helpen iedereen, ook de mensen die door hun eigen schuld in de problemen zijn geraakt. Gemeente, gaat u ervoor zorgen dat de Voedselbank overbodig wordt?’

BMB logo

Comments

 1. Mascha Jansen says

  Is er ergens een plek waar ik spullen (die in goede staat verkeren) heen kan brengen zodat ze naar mensen, met name gezinnen, gaan die het moeilijk hebben?

  • Aernoud Olde says

   Het is het handigst wanneer je de spullen zelf naar de Groest brengt. Dat kan vanaf 9.15 uur maar het mag ook later op de dag.
   Mocht dat niet lukken dan kunnen we ook iets anders regelen.
   Overigens controleren wij niet of mensen ‘het moeilijk hebben’. Iedereen die langskomt mag iets meenemen, want wij vinden dat recycling iets is voor iedereen.

Speak Your Mind

*