2e bijeenkomst werkgroep Duurzaam Hilversum – 26 aug

Hoe gaan we Hilversum duurzamer maken? logo duurzaam hilversum2

Uitnodiging voor dinsdag 26 augustus, ’s avonds vanaf 20.00 uur (weer bij Good2Connect-plaza aan de Noorderweg 2 in Hilversum)

Wanneer?          Dinsdag 26 augustus vanaf 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.30 uur)

Waar ?                Good2Connect-plaza, Noorderweg 2 in Hilversum (gebouw Santbergen, aan Oosterspoorplein, ingang straatzijde)

Voor wie?          Iedereen die belangstelling heeft om Hilversum duurzamer te maken en samen nieuwe initiatieven te ontplooien.

Op de Agenda onder andere: ‘Meentkracht’ en ‘Collectief dak’ Hilversum Oost

Aanmelden: <HIER>

 

19.30 uur             Inloop met koffie/thee

20.00 uur            Welkom door Aernoud Olde

Kort voorstelrondje aanwezigen

Inventarisatie van Hilversumse duurzaamheidsinitiatieven die aanwezigen graag willen bespreken

20.15 uur             Stand van zaken ‘Meentkracht’ (www.meentkracht.nl)

Wat staat hier op stapel, en wat kunnen we daar van leren?

20.30 uur           Presentatie stand van zaken m.b.t. oprichting Energie-cooperatie Hilversum Oost

20.40 uur           Welke opties hebben we voor een Hilversumse Energie-cooperatie (Postcoderoos = naam van de regeling voor energie-cooperaties)

Aansluitend: Discussie over of we een PostcodeRoos-initiatief in Hilversum zien zitten

Aansluitend: Bespreking van eventuele andere ingebrachte agendapunten zoals:

-Samen meer initiatieven zoals Meentkracht opstarten in Hilversum (zie Meentkracht.nl)

-Mogelijkheden voor oprichting van een milieuraad Hilversum

-Een Geef- en Neemtafel tijdens de Vrijetijdsmarkt op de Groest op 13 sept

21.45 uur             Rondvraag

Aansluitend: sluiting bijeenkomst en tijd voor een drankje

 

Verslag eerste bijeenkomst (23 april): <HIER>

 

Vragen, opmerkingen, suggesties:

Aernoud Olde

( 06-12505498 / :aernoud@hilversumverbonden.nl

Speak Your Mind

*